Home » За училището » История

История

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


h315.09.1959г. – създаване на училището

ПГСАГ „Васил Левски” има история, чието начало е поставено през далечната 1959г. като Вечерен строителен техникум и Професионално-техническо училище по сградостроителство. В техникума се подготвят кадри както за Благоевградски окръг, така и за Пернишки и Кюстендилски окръзи.

Това е единственото училище, което със собствени кадри започва и изгражда материално-техническата база – сградата на ул. „Т. Александров” 56 и пансион на ул. „Ив. Михайлов”. Създават се кабинети по физика и химия, мостово строителство, геодезия.

През 1978г. учебното заведение е преместено в кв. „Еленово”, а в сградата на ул. „Т. Александров” е настанен новооткритият ВПИ. Училището е най-добре и модерно оборудваното учебно заведение – басейн, физкултурен салон, фото и изпитателни лаборатории, ученически стол, пансион. Открити са паралелки с нови специалности – парково, водно строителство, промишлен монтаж, наред с останалите 21 класа – общо 24 паралелки.

Първият директор Христо Ханджийски е един от организаторите на изграждане на учебната база. Инж. Хр. Георгиев – директор през 1978-1998г. е в основата на организацията и изграждането на учебни работилници по различните специалности, застъпени в образователните програми, както и почивната база в местността Предел.

Благодарение на активността и инициативността на инж. Катерина Кастелова – директор от 1999г. до 2010г. се възстановява правото на ползване на 2 етажа от сградата на ул. „Т. Александров”, направен е основен ремонт и са изградени добри условия за учебен процес, оборудвани са два компютърни кабинета по програма ФАР и един от Министерство на транспорта, направен е ремонт на работилниците, както и на стаите в общежитието към ПГСАГ, създадено е модерно спортно игрище с изкуствена тревна настилка.

От 2010г. до 2015г. директор е инж. Дочка Караджова, по времето на която е санирана сградата на училището, оборудвани са пет компютърни кабинета с най-новите технологии, направена е съблекалня за учениците за часовете по физическо възпитание, спечелен е проект за изграждане на физкултурен салон.

От учебната 2015/2016г. директор на училището е инж. Евтимка Митева.

ПГСАГ „Васил Левски“ е носител на орден „Кольо Фичето“, „Св. св. Кирил и Методий“ – ІІ степен, грамоти, които показват активното, отговорно участие и достигнати резултати в учебно-образователния процес и извънкласната дейност.

book_and_paper


h4