Home » За училището » Специалности

Специалности

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


В училището се обучават ученици в следните специалности:

  • Строителство и архитектура
  • Водно строителство
  • Транспортно строителство 
  • Геодезия
  • Архитектурна реставрация
  •  Вътрешни ВиК мрежи
  • Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Учебен план за специалностите „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“

                 прием след 7 клас >> тук

                 прием след 8 клас >> тук

Учебен план за спец. „Геодезия“ >> тук

Учебен план за спец. „Архитектурна реставрация“ >> тук

Учебен план за спец. „Вътрешни ВиК мрежи“ >> тук

School_University