Home » Училищни състезания

Училищни състезания

„Най-добър млад строител“

На 1 и 2 февруари бе проведено вътрешноучилищно състезание за строителните специалности в четири дисциплини: „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“,  „Облицовки и настилки“, „Зидария“ и „Сухо строителство“. Училищната проява дава възможност на учениците да вземат участие в организираното от МОН състезание по професионално направление „СТРОИТЕЛСТВО“ – „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ“.

32 ученици от ПГСАГ „Васил Левски“ демонстрираха своята теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство“ в Учебната работилница. Възпитаниците на гимназията показаха освен професионалните си умения и добра трудова дисциплина и работа в екип.

В състезанието учениците от 11-тите класове участваха отборно, като бяха сформирани 4 отбора по всички дисциплини. 10-тите класове взеха участие в дисциплините „Зидария“ и „Сухо строителство“.

Класираните на първите места ученици ще се борят за призови места в регионалният етап на състезанието „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ“, което ще се проведе тази година в гр.Пазарджик, на 8 и 9 март.

Всички участници получиха сертификати за участие на 2 март.

Вътрешноучилищното състезание е първия етап от общоучилищното състезание на ПГСАГ „Васил Левски“ – Благоевград: „ДА НАПРАВИМ ЗАЕДНО…“, в което могат да участват всички ученици от професионалната гимназия, от VIII до XII клас и от всички специалности.