Home » За училището » Документи

Документи

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


ДОКУМЕНТИ ЗА 2019/2020 Г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.(Стр.1) 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.(Стр.2) 

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. 

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. 

Училищни учебни планове:

                            10а     10б 11а     11б  11в        12а      12б   12в 


ДОКУМЕНТИ ЗА 2018/2019 Г.

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за дейността на училището

3. Годишен план за дейността на училището

4. Правилник за безопасни условия на труд

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Етичен кодекс

7. Мерки за повишаване на качеството на образование

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище

9. Програма за предоставяне на равни възможности

10. Механизъм за противодействие на училищния тормоз

11. Отчети за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2018 г. :

Разшифровка           Отчет 1           Отчет 2        Информация

12. Документи по Закона за защита на личните данни :

Вътрешни правила за ползване на информационните системи от служителите      

Съобщение за поверителност на личните данни      

Декларация от родител    

  Декларация-съгласие

  Заявление за достъп до информация

  Декларация за оттегляне на съгласие

13. Документи от Общо събрание на 24.04.2019 г. :

Протокол стр.1     

Протокол стр.2        

Протокол стр.3  

Протокол стр.4    

Информация стр.1       

Информация стр.2        

Училищни учебни планове:

                        10а     10б     10в    11а    11б     11в     12а      12б      12в

ДОКУМЕНТИ ЗА 2017/2018 Г.

1. Стратегия за развитие

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищни учебни планове:

                     10а     10б     10в    10з     11а     11б     11в     12а      12б      12в

4. Годишен план за дейността на училището

5. Мерки за повишаване на качеството на образование

6. Програма за превенция на ранното напускане на училище

7. Програма за предоставяне на равни възможности

8. Правилник за безопасни условия на труд

9. Етичен кодекс

10. Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. >>

11. Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. >>


 ДОКУМЕНТИ ЗА 2016/2017 Г.

Отчет за първо тримесечие на годината:

12316


ДОКУМЕНТИ ЗА 2015/2016 Г. 

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник общежитие

Етичен кодекс

Изпълнение на бюджета на ПГСАГ към 31.12.2015г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз