Home » За учениците » График на консултации за учениците

График на консултации за учениците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10;
e-mail: info-100300@edu.mon.bg


График на консултациите за втори учебен срок 2022/2023 г.

График на допълнителния час на класния ръководител за втори учебен срок 2022/2023 г.