Home » За училището » Администрация

Администрация

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


Емилия Борисова Кирилова – главен счетоводител

Йорданка Иванова Ерделска – завеждащ административна служба

Катя Йорданова Хаджиева – касиер-деловодителd6