Home » За учениците » График на класни и контролни работи

График на класни и контролни работи

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10;
e-mail: info-100300@edu.mon.bg


График на класните работи за втори учебен срок 2023/2024 г.

График на контролните работи за втори учебен срок 2023/2024 г.