Home » ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


imagewormbook

Сайтове на учители от ПГСАГ:

  1. Информатика и ИТ

   Емилия Тошева

   Роза Друсанска

 1. Специални предмети

  инж. Жени Китанова

Animated_book_worm