Home » Образователни услуги

Образователни услуги

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


 

На основание чл. 133(1) от ЗПУО

Чл. 133. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

 

За учебната 2019/2020 г. ПГСАГ „Васил Левски“ обявява записване в платена задочна форма на обучение за професия „Строителен техник“, спец. „Строителство и архитектура“. Обучението ще се извършва с провеждане на очни занимания, като курса на обучение е 4 семестъра. Минималният брой на курсистите в групата е 10.

Срок за подаване на документи: 01.10.2019 г.

Необходими документи:

1. Заявление
2. Диплома за завършено средно образование

Могат да бъдат записвани лица придобили средно образование в други училища или в същото училище, но с друга професия.

За да се запишете за обучение попълнете следното 
Заявление за кандидатстване

За повече информация – тел.: 073/88-53-10