Home » За родителите » График на консултации за родителите

График на консултации за родителите

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


 

График за допълнителен час на класния ръководител за първи учебен срок 2022/2023 г.

График за консултации с родители и ученици за първи учебен срок 2022/2023 г.