Home » За учениците » Паралелки

Паралелки

8а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Марияна Ванчокова

8б клас – Специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Василка Маркова

8в клас – специалност „Геодезия“ – класен ръководител: Антон Марваков

9а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Мария Тончева

9б клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Райна Мавродиева

9в клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: Роза Друсанска

10а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Ганка Терзийска

10б клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: арх. Димитрина Митрева

10в клас – специалност „Геодезия“ – класен ръководител: Александра Вагалинска

11а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Евгения Димитрова

11б клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: инж. Александрина Айкова

11в клас – специалност „Транспортно строителство“ – класен ръководител: Цветомир Цачев

12а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Радослав Борисов

12б клас – специалност „Геодезия“ – класен ръководител: Евдокия Пиринчиева

12в клас – специалност „Водно строителство“ – класен ръководител: Силвия Байчева