Home » За учениците » Паралелки

Паралелки

8а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Васил Мурджов

8б клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: Василка Маркова

8в клас – специалност „Геодезия“ – класен ръководител: инж. Илиана Ваканина

9а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Антоанета Узунова

9б клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: Мария Тончева

10а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Галина Владимирова

10б клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: Ганка Терзийска

10в клас – специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“ – класен ръководител: Александра Вагалинска

11а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Марияна Ванчокова

11б клас – специалност „Геодезия“ – класен ръководител: Весела Иванова

11в клас – специалност „Транспортно строителство“ – класен ръководител: инж. Надежда Соколова

12а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: инж. Теменужка Георгиева

12б клас – специалност „Водно строителство“ – класен ръководител: Евдокия Пиринчиева

12в клас – специалност „Транспортно строителство“ – класен ръководител: Елица Николова