Home » За учениците

За учениците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


Права и задължения на учениците        График на класни и контролни          График консултации


ПРОГРАМА  за 1 учебен срок на учебната 2018/2019 г.:

програма 1 срок 2018_001програма 1 срок 2018_002d0bfd180d0bed0b3d180d0b0d0bcd0b0-1-d181d180d0bed0ba-2018_003.jpgпрограма 1 срок 2018_004d0bfd180d0bed0b3d180d0b0d0bcd0b0-1-d181d180d0bed0ba-2018_005.jpg1206625414_27