Home » За зрелостниците

За зрелостниците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10;
e-mail: info-100300@edu.mon.bg


ИНСТРУКТАЖИ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ) 2023 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА НА ДЗИ 2023 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЗИ 2023 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЗИ ПО ЧУЖД ЕЗИК

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛИТЕ КОНСУЛТАНТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)


 Заповед за държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, 2022/2023 година

 Заявление за допускане до държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 Заявление за допускане до държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация(Приложение 1)

  Заповед за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, 2022/2023 година Заповед за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, 2022/2023 година