Home » За зрелостниците

За зрелостниците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


 Заповед за държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, 2022/2023 година


 Заповед за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, 2022/2023 година