Home » За зрелостниците

За зрелостниците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


 << Заповед на Министъра на образованието и науката>>


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (матури) за учебната 2020/2021 година, както следва:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 19 май, 2021 г., начало 8:00ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май, 2021 г., начало 8:00ч.

  • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Сесия август-септември

  • Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2020/2021 година, както следва:

    Сесия юни-юли

    • За трета степен по теория – 04 юни 2021 г.

    • Заявления се подават в канцеларията на училището до 10 май 2021 г.