Home » За зрелостниците

За зрелостниците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10;
e-mail: info-100300@edu.mon.bg


ИНСТРУКТАЖИ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ) 2024 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА НА ДЗИ 2024 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЗИ 2024 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЗИ ПО ЧУЖД ЕЗИК


 Заповед за държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, 2023/2024 година

 Заявление за допускане до държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 Заявление за допускане до държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация(Приложение 1) Заповед за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, 2023/2024 година