Home » За зрелостниците

За зрелостниците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


 << Заповед на Министъра на образованието и науката>>


attention

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (матури) за учебната 2018/2019 година, както следва:

Сесия май-юни

 • Български език и литература – 21 май, 2019 г., начало 8:00ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2019 г., начало 8:00ч.

 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 28 май 2018 г. – 31 май 2019 г.

Сесия август-септември

 • Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2018/2019 година, както следва:

  Сесия юни-юли

  • За трета степен по теория – 06 юни 2019 г.

  • За трета степен по практика – 07, 10 и 11 юни 2019 г.

  Заявления се подават в канцеларията на училището до 10 май 2019 г.