Home » За зрелостниците

За зрелостниците

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


 Заповед за провеждане на държавните изпити по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация за учебната 2021/2022 година.


 График за организация, провеждане и оценяване на държавните изпити по теория и практика на професията за лица, завършили преди учебната 2020/2021 година.


 График за организация, провеждане и оценяване на държавните изпити по теория и практика на професията за ученици от Х и ХI клас през учебната 2021/2022 година (сесия май-юни 2022).


 График за организация, провеждане и оценяване на държавните изпити по теория и практика на професията за ученици от Х и ХI клас през учебната 2021/2022 година (сесия август-септември 2022).


 График за организация, провеждане и оценяване на държавните изпити по теория и практика на професията преди и през учебната 2021/2022 година.


 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за завършилите преди учебната 2020/2021 година.