Home » За училището

За училището

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


В продължение на десетки години строителната гимназия в Благоевград с невероятна ангажираност и професионални усилия създава стотици специалисти със специалности, съобразени с изискванията на строителния пазар на най-големия регион в страната. Професионалисти с отлични лични качества и професионална квалификация достойно се реализират в различните нюанси на професията: строителство и архитектура, геодезия, ландшафтна архитектура и парково строителство, специалисти водоснабдяване и канализация, брокери на недвижими имоти, специалисти, приложими във всички реалности на строителния бранш.

В училището работят високо мотивирани преподаватели както по професионална, така и по общообразователна подготовка. Благодарение на тяхната работа и усилия, учениците на гимназията постигат високи резултати на изпитите по ДЗИ и ДКИ, успехи на регионални, областни, национални олимпиади, състезания и конкурси в различни предметни области – информационни технологии, математика, философия, литература и др. Всяка година витрината на училището се попълва с отличията на участниците в различни видове спорт – футбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, спортна гимнастика, постигнати от учениците благодарение на работата както на треньорите им в спортните клубове, така и на всеотдайността на физкултурниците в ПГСАГ. Ежегодно награди донасят и участниците в състезанието „Най-добър млад строител“ – отлично подготвени от учителите си по практика и специални предмети.

В гимназията се обучават над 300 ученика в различни специалности – „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“, „Геодезия“, „Архитектурна реставрация“. След завършването си те получават ІІІ квалификационна степен и могат успешно да се реализират като строителни техници и геодезисти веднага след дипломирането си. Повечето от учениците продължават своето обучение във висши учебни заведения благодарение на високите си резултати от матури и приемни изпити.

Паралелките с прием след 7 клас са с разширено изучаване на чужд език и благодарение на високо квалифицираните си преподаватели, учениците на ПГСАГ отлично владеят английски език, което им помага за обучение и реализация в чужбина.

globe1