Home » За учениците » Паралелки

Паралелки

8а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Евгения Димитрова

8б клас – Специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: инж. Александрина Айкова

8в клас – специалност „Транспортно строителство“ – класен ръководител: Цветомир Цачев

9а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Радослав Борисов

9б клас – специалност „Геодезия“ – класен ръководител: Евдокия Пиринчиева

9в клас – специалност „Водно строителство“ – класен ръководител: Росица Георгиева

10а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Цветанка Гаврилова

10б клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: Василка Маркова

10в клас – специалност „Геодезия“ – класен ръководител: инж. Илиана Ваканина

11а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Антоанета Узунова

11б клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: Мария Тончева

12а клас – специалност „Строителство и архитектура“ – класен ръководител: Галина Владимирова

12б клас – специалност „Архитектурна реставрация“ – класен ръководител: Ганка Терзийска

12в клас – специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“ – класен ръководител: Александра Вагалинска