Home » За родителите » График на консултации за родителите

График на консултации за родителите

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: info-100300@edu.mon.bg


График за допълнителен час на класния ръководител за втори учебен срок 2023/2024 г.

График за консултации на учителите с родители за втори учебен срок 2023/2024 г.