Home » ПРИЕМ 2021/2022

ПРИЕМ 2021/2022

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


План-прием за учебната 2021 / 2022 г.

Прием след 7 клас:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 582 „Строителство“
ПРОФЕСИЯ: 582010 „Строителен техник“
СПЕЦИАЛНОСТ: 5820101 „Строителство и архитектура“
Две паралелки по 26 ученици /с разширено изучаване на английски език/
ПРОФЕСИЯ: 581010 „Геодезист“
СПЕЦИАЛНОСТ: 5810101 „Геодезия“
Една паралелка с 26 ученици /с разширено изучаване на английски език/


За допълнителна информация ТУК