Home » ПРИЕМ 2019/2020

ПРИЕМ 2019/2020

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


План-прием за учебната 2019 / 2020 г.

Прием след 7 клас:

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 582 „Строителство“Owl_with_School_Books_PNG_Clipart_Picture
  ПРОФЕСИЯ: 582010 „Строителен техник“
  СПЕЦИАЛНОСТ: 5820101 „Строителство и архитектура“

 • ПРОФЕСИЯ: 582010 „Строителен техник“
  СПЕЦИАЛНОСТ: 5820103 „Водно строителство“

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“
  ПРОФЕСИЯ: 581010 „Геодезист“
  СПЕЦИАЛНОСТ: 5810101 „Геодезия“

 • obiava goliama_001


  Заповед за графика на дейностите по прием 2019/2020 г.