Home » ПРИЕМ 2018/2019

ПРИЕМ 2018/2019

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


План-прием за учебната 2018 / 2019 г.

Прием след 7 клас:

 1. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 582 „Строителство“Owl_with_School_Books_PNG_Clipart_Picture
  ПРОФЕСИЯ: 582010 „Строителен техник“
  СПЕЦИАЛНОСТ: 5820101 „Строителство и архитектура“
 2. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“
  ПРОФЕСИЯ: 581030 „Техник-реставратор“
  СПЕЦИАЛНОСТ: 5810301 „Архитектурна реставрация“
 3. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“
  ПРОФЕСИЯ: 581010 „Геодезист“
  СПЕЦИАЛНОСТ: 5810101 „Геодезия“

obiava goliama_001


Заповед за графика на дейностите по прием 2018/2019г.